• Podziel się

Traktor jest jedną z najbardziej uniwersalnych maszyn rolniczych, bez której trudno sobie wyobrazić prace polowe i transportowe. W gospodarstwach rolnych, mimo szerokiego rozpowszechnienia maszyny, każdego roku dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków przy pracy. Ich najczęstszymi przyczynami jest zły stan techniczny maszyn, stosowanie nieodpowiedniej odzieży i remontowanie sprzętu bez odpowiednich kwalifikacji. Sprawdźmy, jakich zasad należy przestrzegać, aby obsługa ciągnika rolniczego była bezpieczna?

obsługa ciągnika

Zasady bezpiecznej obsługi ciągnika rolniczego

  1. Sprawdzaj stan techniczny. Nowe ciągniki rolnicze to gwarancja pełnej niezawodności i sprawności. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku maszyn używanych. Długa eksploatacja wpływa na zużycie poszczególnych części, które należy regularnie wymieniać. Z tego względu niezwykle ważne jest okresowe serwisowanie ciągników rolniczych przez wykwalifikowanych specjalistów. Pamiętajmy, że tylko osoba przeszkolona może dokonywać większych napraw.
  2. Nie zapominaj o odzieży roboczej. Ubranie powinno przylegać do ciała, aby zminimalizować ryzyko pochwycenia luźnych części odzieży przez ruchome elementy maszyny. Należy zaopatrzyć się w specjalny kombinezon roboczy, a jeśli wymaga tego sytuacja również w odzież chemoodporną oraz rękawice, kask lub okulary.
  3. Eksploatuj maszynę zgodnie z przeznaczeniem. Wchodzenie na ciągnik rolniczy uławiają schodki, drabinki i uchwyty. Należy używać ich zgodnie z przeznaczeniem i nie wchodzić na traktor po dyszlach lub kołach. Dbajmy o solidne przymocowanie drabinek do maszyny i ich regularne oczyszczanie.
  4. Eliminuj udział drugiej osoby. Zaleca się agregowanie maszyn z ciągnikiem samodzielnie, aby nie znalazła się pomiędzy nimi druga osoba. W tym celu ciągnik powinien być zaopatrzony w automatyczne zaczepy i haki. Pamiętajmy także, że nie wolno przewozić innych osób na maszynach, naczepach, ładunku czy błotnikach.
  5. Używaj ciągnika odpowiedniego do warunków. Na znacznych pochyłościach nie wolno pracować w ciągnikach bez kabiny lub ramy ochronnej. W takich przypadkach, podczas postoju, maszynę należy dodatkowo zabezpieczyć przed samoczynnym zjechaniem z pochyłości. Przy dużym nachyleniu nie powinno się także używać ciągników z przednią osią napędową.
  6. Konserwuj maszynę przy wyłączonym silniku. Wszelkie drobne prace naprawcze lub konserwujące należy wykonywać po wyłączeniu silnika maszyny. Czynności, związane z czyszczeniem, regulacją i uzupełnianiem paliwa również należy wykonywać przy wyłączonym silniku.
  7. Dbaj o swoje bezpieczeństwo. Nie uruchamiaj ciągnika, jeżeli w jego pobliżu znajdują się osoby postronne. Nie mogą one przebywać w odległości mniejszej niż 50 metrów od maszyny. Przestrzegaj także dopuszczalnej masy całkowitej i pod żadnym pozorem nie wsiadaj do jadącego ciągnika. Na bieżąco monitoruj stan techniczny kabiny bezpieczeństwa.
  8. Nie uruchamiaj ciągnika, jeżeli stwierdzisz występowanie jakiejkolwiek usterki. Przed włączeniem silnika sprawdź szczelność układu paliwowego i układu chłodzenia, stan oleju w silniku, drążki i dźwignie kierownicze, hamulce, stan zawieszenia i zaczepów oraz ciśnienie w oponach. Po uruchomieniu silnika sprawdź, czy zgasły lampki kontrolne. Pamiętaj, aby wszystkie części ruchome ciągnika były wyposażone w osłony.