• Podziel się

Zgodnie z polskim prawem, ciągnik rolniczy jest pojazdem silnikowym przeznaczonym do wykonywania prac rolnych, leśnych i ogrodniczych. Może być przeznaczony do ruchu drogowego, jeżeli spełnia odpowiednie wymagania. Operatorzy ciągników rolniczych muszą pamiętać przede wszystkim o dopuszczalnej prędkości na drogach publicznych oraz odpowiednim oznakowaniu. Sprawdźmy, co przepisy polskiego prawa mówią o maszynach rolniczych na drogach oraz jakie są wymagane parametry ciągników rolniczych.

prawo

Ciągniki rolnicze w ruchu drogowym

Zgodnie z kodeksem drogowym, maksymalna prędkość ciągnika rolniczego wynosi 30 km/h. W przypadku, gdy przewozi on drużynę roboczą prędkość nie może przekroczyć 20 km/h. Dopuszczony do ruchu drogowego ciągnik z maszyną nie może przekraczać szerokości 3 metrów. W sytuacji, gdy szerokość ciągnika zawiera się w przedziale 3 – 3.5 metra, należy uzyskać stosowne zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego. Ciągnik o szerokości większej niż 3.5 metra nie zostanie dopuszczony do ruchu drogowego. Przepisy określają także konieczność użytkowania ciągnika z zapiętymi pasami bezpieczeństwa oraz zasadę przewożenia pasażerów tylko na miejscu do tego przeznaczonym. Ciągnikiem rolniczym nie wolno poruszać się po autostradach i drogach ekspresowych.

Nowe ciągniki rolnicze należy zarejestrować, przedkładając świadectwo zgodności WE oraz oświadczenie o danych, niezbędnych do ewidencji. Powinny się w nim znaleźć informacje o całkowitej masie pojazdu oraz całkowitej masie zespołu pojazdów, a także wartość największego nacisku na oś. Pamiętajmy, że prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym bez przyczepy. Ciągnikiem rolniczym z przyczepą mogą kierować tylko osoby, posiadające prawo jazdy kategorii T oraz B+E.

 

Bezpieczeństwo i ekonomia transportu

Przepisy polskiego prawa definiują również wartość niektórych parametrów, związanych z konstrukcją ciągników rolniczych oraz wymagania, dotyczące bezpieczeństwa i ekonomiki transportu. Przede wszystkim, ciągniki rolnicze z kabiną muszą posiadać certyfikat ROPS, który stwierdza bezpieczeństwo konstrukcji podczas wywrócenia pojazdu. Potwierdza on, że konstrukcja ciągnika pozwala ograniczyć ryzyko przygniecenia operatora. Opony ciągników powinny mieć oczyszczony bieżnik oraz optymalne zagłębienia wypustów, co zwiększa ich przyczepność do podłoża. Należy pamiętać o prawidłowym rozkładzie masy na obie osie w stosunku 50/50. Ciągnik rolniczy powinien być wyposażony w co najmniej dwa lusterka zewnętrzne. Należy pamiętać, aby podczas eksploatacji pojazdu na drodze publicznej nie zakrywać urządzeń sygnalizacyjnych oraz współpracować z pozostałymi uczestnikami ruchu drogowego, czyli ułatwiać wyprzedzanie innym kierującym. Ciągnik rolniczy oraz przyczepę należy oznakować trójkątną tablicą ostrzegawczą.