• Podziel się

W dobie rosnącej świadomości na temat zdrowego stylu życia, coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę na to, co trafia na ich talerze i skąd pochodzi. Nie dziwi zatem fakt, że rośnie znaczenie żywności ekologicznej, która jest nie tylko zdrowa dla konsumentów, ale również jej produkcja jest bardziej przyjazna środowisku naturalnemu. Jakich maszyn należy używać do prowadzenia ekologicznych upraw? Na co zwrócić uwagę?

zywność

Czym jest rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne to – w dużym skrócie – system prowadzenia upraw roślin oraz hodowli zwierząt, którego celem jest minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności produkcji oraz różnorodności biologicznej. Na rolnictwo ekologiczne składa się m.in.: minimalizowanie zużycia energii (np. paliw) i zasobów naturalnych (np. wody), ograniczenie użycia sztucznych nawozów i środków ochrony roślin, a także dbałość o żyzność gleb oraz jakość wód gruntowych. Osiąganie tych celów w dużej mierze uzależnione jest od zastosowanych przy uprawie maszyn – w tym również ciągników rolniczych.

Ciągnik przyjazny środowisku

Na to, czy ciągnik nadaje się do prowadzenia ekologicznego gospodarstwa rolnego, w dużej mierze wpływa poziom jego emisji gazów do atmosfery. Wśród gazów tych znajdują się substancje szkodliwe – w tym metale ciężkie – które nie tylko wpływają na zdrowie roślin, ale są przez nie wchłaniane i przez to negatywnie oddziałują na zdrowie konsumentów. A zatem – im mniejsza emisja, tym lepiej. Wszystkie dostępne w naszej ofercie ciągniki spełniają rygorystyczne limity emisji. Ponadto cały czas pracujemy nad rozwojem technologii hybrydowej, która pozwala znacząco ograniczyć emisję dzięki zastosowaniu silników napędzanych energią elektryczną.

Na to, czy ciągnik rolniczy jest przyjazny środowisku wpływa również jego wyposażenie. Cennym rozwiązaniem jest np. system GPS, który pozwala z dużą dokładnością śledzić jaką trasą pojazd porusza się po polu. Dzięki temu można uniknąć wjeżdżania po kilka razy na te same obszary, a tym samym ograniczyć zużycie paliwa i skrócić czas potrzebny do ukończenia prac.

Pozostałe elementy wyposażenia gospodarstwa

Ciągnik to oczywiście nie jedyny element wyposażenia niezbędnego w gospodarstwie ekologicznym, istotny jest również dobór maszyn. Kluczowe jest między innymi zastosowanie sprzętów służących do mechanicznego usuwania chwastów – takich jak pielniki i chwastowniki. Dzięki nim eliminuje się z użytku chemiczne środki chwastobójcze, co z jednej strony przekłada się na poprawę wartości plonów dla zdrowia człowieka, z drugiej zaś znacznie redukuje koszty prowadzenia gospodarstwa. Kolejną kategorią maszyn niezbędnych przy uprawie są kultywatory, których zadaniem jest przygotowanie gleby pod zasiew. W gospodarstwach ekologicznych najczęściej stosowane są w tym celu brony, które spulchniają ziemię, jednak w przeciwieństwo do pługów nie odwracają jej.  Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ w glebie zawarty jest węgiel pochodzący z rozkładu materiału biologicznego (np. szczątek roślinnych). W wyniku orki i odwracania gleby duża część węgla zostaje uwolniona do atmosfery, gdzie łączy się on z tlenem, tworząc dwutlenek węgla – czyli jeden z głównych gazów cieplarnianych. Uprawa bezorkowa pozwala w znacznym stopniu ograniczyć zachodzenie tego procesu, tym samym przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego. Przy okazji zatrzymanie węgla w glebie pozwala zminimalizować zapotrzebowanie na nawozy, które również są źródłem gazów cieplarnianych. Jednocześnie przedsiewne spulchnianie ziemi musi być przeprowadzane na relatywnie niewielkiej głębokości, mniejszej niż w przypadku uprawy tradycyjnej – w przeciwnym wypadku dochodzi do zaburzenia gospodarki wodno-powietrznej gleby. Kolejnym niezbędnym elementem wyposażenia gospodarstwa rolniczego nastawionego na ekologiczną produkcję jest obsypnik z dozownikiem, który pozwala w bardzo precyzyjnie obliczonych dawkach dozować nawozy naturalne, takie jak obornik.

Status prawny gospodarstw rolniczych

Aby gospodarstwo mogło reklamować swoje plony jako produkty ekologiczne, musi posiadać certyfikat. Dokument ten wydawany jest jedynie gospodarstwo, które złożyły wniosek o certyfikację i zawarły umowę w sprawie kontroli. Na podstawie tych dokumentów specjalne instytucje sprawdzą, czy technologia produkcji żywności faktycznie spełnia wymogi niezbędne do uzyskania certyfikatu.