• Podziel się

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga nie tylko posiadania ziemi, lecz także odpowiedniej wiedzy. Aby uzyskać status rolnika indywidualnego, należy pozyskać kwalifikacje rolnicze. Można je zdobyć na kilka różnych sposobów: poprzez odpowiednie studia kierunkowe lub wykazanie kilkuletniego doświadczenia w gospodarstwie.

rolnik na polu

Czym są kwalifikacje rolnicze?

Na początku warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym są kwalifikacje rolnicze. Jest to specjalny rodzaj wykształcenia związanego z rolnictwem. Mogą to być zasadnicza szkoła zawodowa, wykształcenie średnie lub wyższe. Brak ukończonych studiów nie jest problemem pod pewnymi warunkami. Odpowiednie kwalifikacje uzyskują osoby, które posiadają

  • wykształcenie podstawowe lub zawodowe inne niż rolnicze i mogą wykazać 5-letni stać pracy w gospodarstwie,
  • wykształcenie średnie i 4-letni staż pracy w gospodarstwie,
  • wykształcenie wyższe, jednak nie o kierunku rolniczym i mogą przedstawić dokumenty o 3-letnim stażu w gospodarstwie,
  • studia wyższe z zakresu rolnictwa,
  • tytuł zawodowy ściśle związany z rolnictwem.

Jeśli chodzi o studia rolnicze, to najczęściej wybierane są: technika rolnicza, zootechnika, ogrodnictwo lub weterynaria. Oczywiście nie jest to pełna lista kierunków. Dokładne informacje, w tym także wyszczególnione studia, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

Co dają kwalifikacje rolnicze?

Posiadanie kwalifikacji rolniczych daje sporo nowych możliwości. Przede wszystkim pozwala młodym rolnikom przejąć gospodarstwo po rodzicach. Dodatkowo można starać się o dotacje, np. na zakup ciągników. Pieniądze przeznaczane są najczęściej na modernizację gospodarstwa, inwestycje leśne czy podjęcie działań związanych z produkcją ekologiczną ukierunkowaną na ochronę środowiska naturalnego. W ten sposób można rozszerzyć działalność gospodarstwa. Kwalifikacje rolnicze są zatem potrzebne, gdy chcemy postawić na rozwój upraw bądź hodowli.