Oczyszczanie spalin

12 maja, 2016 10:59 am

Oczyszczanie spalin

Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta ilość pojazdów z silnikami spalinowymi a w ostatnich latach znaczną popularność zyskały pojazdy z silnikami Diesla. Tylko w samej Polsce ok. 40% pojazdów to Diesle. Jednak coraz większa ilość użytkowanych silników Diesla powoduje ogromne zanieczyszczenie spalinami środowiska człowieka. Tak duża globalna emisja spalin wymaga stosowania systemów oczyszczania w układach wydechowych silników. Producenci stosują układy typu SCR, DPF i EGR.

Czym jest system SCR?

SCR to Selektywna Redukcja Katalityczna, proces w czasie którego szkodliwe tlenki azotu redukowane są do postaci wody i azotu. Redukcja ta następuje w katalizatorze SCR poprzez dyszę, której zadaniem jest wtrysk substancji zwanej AdBlue (roztwór mocznika) z zamontowanego dodatkowo zbiornika. AdBlue reaguje chemicznie pod wpływem ciepła i wody, i wytwarzany jest amoniak. Szkodliwe cząsteczki tlenku azotu w spalinach są zmieniane w nieszkodliwy azot i wodę, kiedy tlenek azotu reaguje w katalizatorze z amoniakiem.

Wady systemu SCR

  • Dodatkowy zbiornik na mocznik.
  • Wymagane stosowanie katalizatora utleniającego DOC.
  • Wyższy koszt eksploatacji – konieczność częstego tankowania mocznika.
  • Stosunkowo  wysoka  temperatura  zamarzania  wodnego  roztworu  mocznika  (-11°C dla 32,5% roztworu) – sugeruje stosowanie stałego mocznika, co wymusza nowy system dozowania.
  • Częste awarie podzespołów systemu SCR – wysokie koszty wymiany/naprawy podzespołów.

Czym jest system DPF?

DPF czyli filtr cząstek stałych jest montowany w układach wydechowych silników wysokoprężnych, oczyszczający spaliny z cząstek sadzy i popiołu. Filtr ma postać przestrzennej struktury o bardzo dużej całkowitej powierzchni ścianek. Cząstki sadzy osiadają na porowatych ściankach lub włóknach, wykonanych z metalu i materiałów ceramicznych.

Zalety układu DPF

  • Bezobsługowość – technologia pasywnego oczyszczania spalin powoduje samo regenerację filtra DPF.
  • Niski koszt eksploatacji – dzięki samo regeneracji filtra obniżony jest koszt serwisowania filtra. Wydłuża okres serwisowania do 3000 h.
  • Brak konieczności stosowania tłumika wydechowego – tylko rura wydechowa co obniża koszt eksploatacji.